Kvalitativa undersökningar

Brand Secrets

BRAND SECRETS

Har du tillräckligt djup förståelse för ditt varumärkes karaktär? Med hjälp av spel och rollfigurer i BRAND SECRET får du insikt i de underliggande dimensionerna av ditt och konkurrerande varumärken. Läs mer
Prætest

FÖRTEST

Fungerar din kommunikation och reklam som planerat? Med förtest kan du träffa rätt direkt och slippa göra kostsamma misstag. Läs mer
IdeaCard och Brand Ego

IdeaCard och Brand Ego

Sätter konsumenternas intuitiva och känslomässiga reaktioner om kommunikation och varumärken i system. Läs mer
IDEABLOG®

IDEABLOG®

Testa strategier och koncept genom att fråga och lyssna till målgruppen med hjälp av en ny typ av website. Använd konsumenternas input till att stärka din kunskap och ditt varumärke. Läs mer

Om oss

Nya faciliteter och ny teknik för observation av fokusgrupper och intervjuer

I våra lokaler i centrala Stockholm erbjuder vi en kombination av spegelvägg och storskärm med zoom funktion. Detta ger bättre insyn i både gruppdynamiken och de individuella respondenternas uttryck/kroppsspråk samt möjlighet att följa gruppövningar och dyl mer i detalj.

Specialister

Vi är ett av de få svenska analysföretag som erbjuder kvalitativ och kvantitativ research på globalt och lokalt plan med internationella verktyg. Våra konsulter kartlägger de djupliggande orsakerna och attityderna som ligger bakom konsumenternas attityder och beteenden.

Läs mer här

www.millwardbrown.com
Synergi Web og Reklame